Vlaanderen benoemt eigen burgemeesters


BRUSSEL -- Ook op politiek vlak gingen op 1 januari opvallende wijzigingen in. Sinds gisteren is het uitgesloten dat een Waals minister uit de federale regering, zoals Antoine Duquesne (PRL) van Binnenlandse Zaken, nog beslist wie er in een Vlaamse gemeente burgemeester wordt.

De Lambermontakkoorden over de staatshervorming houden in dat de Vlaamse regering en haar minister van Binnenlands Bestuur, Paul Van Grembergen, dit voortaan doen. En dat geldt ook voor de benoeming van provinciegouverneurs en arrondissementscommissarissen.Dit zal niet zo veel veranderen aan de praktijk ...

Niet te missen