Sociale verbeteringen zijn talrijk maar erg selectief


BRUSSEL -- Er zijn nogal wat verbeteringen te noteren op het sociale front, sedert 1 januari. Er zijn vier trends in te herkennen: een aantal uitkeringen worden welvaartsvast gemaakt en dus verhoogd; mensen die voordien ,,gedesactiveerd werden'', worden nu ,,geactiveerd''; en er zijn gezinsvriendelijke maatregelen. De vierde trend is: de allerzwaksten eerst, en die trend zwakt meteen de eerste -- het welvaartsvast maken van uitkeringen -- sterk af.

  • ARBEID EN GEZIN COMBINEREN, moet makkelijker worden. Dat was een van de beleidslijnen van de regeringen. Vroeger heette dat ,,gezinsvriendelijkheid''. De opvallendste maatregel daarvoor is de verlenging van het vaderschapsverlof bij de geboorte of adoptie van een kind: die leveren voortaan 10 in plaats van 7 dagen verlof op (de drie eerste op kosten van de werkgever, de volgende zeven gedekt door een uitkering).
  • Algemener is de omzetting, voor de privésector, van de loopbaanonderbreking ...

    Niet te missen