BRUSSEL -- De ombudsman voor cliënten van de banksector en de beursvennootschappen is nu ook bevoegd voor de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Daarover bereikten de Belgische Vereniging van Banken (BVB), Brussels Exchanges (BXS), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs een akkoord.

De huidige ombudsman 'oude stijl', Paul Caeyers, behandelt dus in de toekomst eveneens de klachten van de cliënten van de vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

De ombudsman bemiddelt in geschillen indien de klant niet tevreden is over zijn financiële instelling. Jaarlijks publiceert hij een verslag over zijn werkzaamheden, alsook een overzicht van alle adviezen die hij heeft uitgebracht.

Iedere cliënt van een bank, spaarbank of beursvennootschap aangesloten bij de BVB, de BXS, de BVVB en de BVBL, kan een beroep doen op de ombudsman. Voorwaarde is dat de cliënt optreedt als natuurlijke persoon voor zijn privé-belangen en geen oplossing bereikte met de bank, spaarbank, beursvennootschap, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur.

Een cliënt die op de ombudsman beroep wil doen, moet hem duidelijk en nauwkeurig inlichten over het geschil. Hij stelt een niet-bindend advies op betreffende het voorgelegde probleem. Afhankelijk van het probleem kan de afhandeling van een dossier van enkele dagen tot meerdere maanden in beslag nemen. Een beroep doen op de ombudsman is gratis.

De ombudsman is te bereiken op 02-507.68.11. of per e-mail via

ombudsman@abb-bvb.be