ANTWERPEN -- De uitgeversgroep Concentra uit Limburg is sinds gisteren beursgenoteerd via een ,,opslorping'' van de Antwerpse holding Imperial Invest van de familie Collin. Slechts één aandeelhouderstak van Imperial Invest, dat zijn naam wijzigt in Concentra, stemde tegen op de buitengewone algemene vergadering. De nieuwe groep wil op de beurs naar de meer liquide termijnmarkt verhuizen.

De beursgang van Concentra (Gazet van Antwerpen , Belang van Limburg ) is atypisch. De groep van de familie Baert moet geen prospectus voorleggen. Dat heeft zowel te maken met het opslorpen van een al genoteerde holding als met het feit dat de groep voorlopig geen notering aanvraagt voor de nieuw gecreëerde aandelen. ,,Op termijn'' zal dat wel gebeuren. Dat zal dan wel aanleiding geven tot de uitgifte van een ,,noteringsprospectus''.

Concentra wil op korte termijn op de termijnmarkt terechtkomen, tegenover de contantmarkt voor het vroegere Imperial Invest. Dat zal gebeuren door de liquiditeit van het aandeel te verhogen. Daartoe zal de familie Baert haar belang van 78,45 procent in het nieuwe Concentra laten dalen, maar er staan ook aandeelhouders van het oude Imperial Invest klaar om te verkopen.

Of en wanneer Concentra op de termijnmarkt komt, is een beslissing van de Brusselse beurs BXS, die overigens haar beslissingscriteria niet bekendmaakt om manipulatie te voorkomen.

Bij de overgang van het marktsegment (en afstempeling van de oude aandelen), gaat Concentra haar verfijnd strategisch plan voorstellen. Internationalisatie is daar een onderdeel van, zei Peter Baert, voorzitter van het directiecomité van Concentra gisteren.

Door de inbreng van Concentra in Imperial Invest, neemt het aandelenkapitaal fors toe van 1,4 miljoen tot net geen 7 miljoen. Concentra speelt via de inbreng vooral de hoge koers uit van haar aandelenbelang in internetbedrijf Ubizen. Begin dit jaar verkocht Concentra nog 100.000 aandelen Ubizen tegen 19 euro per aandeel maar dankzij de gestegen beurskoers konden ze tegen 42,39 euro per aandeel ingebracht worden in Imperial.

Het belang van Ubizen staat voor 52 procent van de intrinsieke waarde (28,5 miljard frank) van de nieuwe groep. Die groep kapitaliseerde gisteren slechts 22,5 miljard frank wat de décote (onderwaardering) op de deelneming in Ubizen en de financiële deelnemingen van het vroegere Imperial weerspiegelt.

Baert zei gisteren dat het belang in Ubizen gradueel zal afgebouwd worden. In de komende weken start daarover een gesprek met de top van Ubizen. Volgens Fernand ,,Wannes'' Collin zal de deelneming in Almanij (1,4 procent) dan weer uitgebreid worden. Concentra zal de Gevaert-warranten die Imperial in 1997 verwierf bij de splitsing van Gevaert, omzetten in aandelen Almanij. De uitoefening moet deze maand gebeuren.

Concentra bezit verder 3,03 procent (3,36 procent van de stemmen) van KB-Lux en 2,09 procent van de Belgische Beton Maatschappij. Over de geruchten dat Almanij KBC Groep zou kunnen uithuwelijken, zei Collin dat Almanij het belang in KBC niet zal laten dalen onder de 51 procent.

Bij de grootaandeelhouders van de holding Imperial Invest was er slechts één dissidente toon tegen de verrichting. Het pakket was goed voor 2,72 procent van het oude Imperial Invest. De dissidente groep, vermoedelijk een tak van de familie Collin, zou het voornemen hebben om zijn aandelen Concentra op de markt te verkopen.

De nieuwe raad van bestuur hanteert een evenwicht maar dit is slechts tijdelijk, gaf Baert gisteren aan. Concentra kijkt uit naar een onafhankelijk bestuurder die ervaring heeft met internationale expansie en multimedia. Verder komt er een warrantenplan voor het management en medewerkers. Concentra boekte vorig jaar een omzet van 7,6 miljard frank en een bedrijfswinst (winst voor financiële en uitzonderlijke kosten) van 439 miljoen frank.