Philipp Holzmann, Duitslands tweede grootste bouwconcern, is vandaag de dag volop actief in de restauratiebranche, maar dan wel van het eigen financiële patrimonium. Nadat de industriële reus vorig jaar bijna schipbreuk leed -- er viel een lijk van 56 miljard frank uit de kast -- bevestigde het management gisteren dat de resultaten aan het einde van het lopende boekjaar weer in zwarte inkt geschreven zullen worden.

,,Vertragingen en tegenslagen kunnen we natuurlijk niet uitsluiten, maar ons streefdoel blijft onveranderd én realistisch.''

Holzmann zal waarschijnlijk nog enkele decennia geassocieerd worden met de gelijknamige affaire, een van de grootste financiële schandalen in het Duitsland van de jaren negentig. Het monsterverlies deed de groep, die ooit synoniem stond met de heropbouw van het naoorlogse Duitsland, op het randje van de insolvabiliteit balanceren.

Het reddingsplan dat kanselier Gerhard Schröder uitdokterde, lokte zware kritiek uit. Holzmann gold als een symptoom van een Duitse ziekte: een ons-kent-ons-mentaliteit, de afwezigheid van elke vorm van corporate governance en een te grote verwevenheid van de banken met het industriële weefsel.

Ook in België zorgde het verlies voor schokgolven. Een van Holzmanns belangrijkste aandeelhouders was Gevaert. De Vlaamse holding zag zijn participatie van 30 procent nagenoeg waardeloos worden. Het Holzmann-debacle zorgde voor een financiële kater van meer dan 8 miljard frank. Gevaert heeft inmiddels enkele juridische procedures lopen tegen KPMG, de audit-firma die het verlies niet had zien aankomen, het vroegere management en Deutsche Bank, collega-grootaandeelhouder van Holzmann.

Maar Holzmann heeft inmiddels een nieuwe bedrijfsleiding, nieuwe financiële middelen én een drastisch saneringsplan. Al 16 verlieslatende participaties werden afgestoten. Meer dan 4.000 arbeiders verloren hun baan.

En de zaken lopen beter. Aan het eind van het eerste semester steeg het aantal geboekte orders tot 6,7 miljard mark, een stijging met ruim 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De gerealiseerde bouwactiviteiten in die tijdspanne schat Holzmann op 6 miljard mark. Dat is een stijging met 8 procent. In de maand juni werd voor het eerst officieel terug winst gemaakt.

De beurskoers steeg met 13,34 procent. Al leert een korte blik op de beursgrafiek dat zo'n toename in het geval van Holzmann bijzonder relatief is.

  • Deze rubriek belicht dagelijks een bedrijf dat in het nieuws staat.