BRUSSEL -- De Vlaamse regering wil een e-regering zijn. Gisteren stelde minister Johan Sauwens van Huisvesting Woonnet voor.

De belangrijkste doelgroep zijn de meer dan honderd verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Later moet de hele sector aan bod komen.

De ,,klanten'' vinden het volledige gamma aan gespecialiseerde informatie -- adressen van notarissen, juridische informatie, nieuwsgroepen, rondzendbrieven -- die vroeger allen via een omslachtige schriftelijke procedure verkrijgbaar waren.

Daarnaast presenteerde Sauwens ook Geoloket. Die webstek biedt een geografisch overzicht van woningbouwgebieden en woonvernieuwingsgebieden in Vlaanderen. De geïnteresseerde burger kan er onder meer bekijken in welke gebieden er een voorkooprecht van kracht is.