BRUSSEL -- De Waalse computerverkoper en installateur Systemat heeft in de eerste jaarhelft een verlies geboekt van 2,3 miljoen euro tegenover een winst over dezelfde periode vorig jaar van 3 miljoen euro. Volgens Systemat is dit het gevolg van de zwakte van de IT-markt. De gebudgetteerde jaaromzet zal dit jaar niet gehaald worden.

Systemat is het zoveelste IT-bedrijf dat te kampen heeft met de aanhoudende zwakte op de informaticamarkt. Sommige spelers spreken over een aanhoudend ,,milleniumeffect'' terwijl andere groepen zeggen dat de IT-bedrijven de milleniumfactor eind vorig jaar misbruikt hebben om de zwakte van de markt mee te camoufleren.

De zwakte op de markt duwde de omzet van Systemat bij gelijkblijvende consolidatiekring met 15 procent lager. De overnames in Frankrijk van Mediatec en Sofim, Prologica in Portugal en in eigen land Shopmat, Wal-Mart en Square Speed duwde de groepsomzet 45 procent hoger tot 190 miljoen euro.

Volgens Systemat kampt de IT-markt met een probleem van geloofwaardigheid doordat de felbesproken Y2K-bug zich niet voorgedaan heeft. Andere investeringen, zoals de overgang naar Windows 2000 komen dan slechts weer erg traag op gang terwijl ook investeringen in internetprojecten slechts moeizaam plaats vinden.

Systemat zegt zijn personeelsbestand op peil gehouden te hebben omdat de marktslapte niet kan blijven aanhouden. Nu al zijn er indicaties dat de markt opnieuw aantrekt. Systemat verwacht dat dit het jaar niet meer zal goedmaken en de beoogde jaaromzet van 540 miljoen euro niet gehaald zal worden. Volgens gedelegeerd bestuurder Jean-Claude Logé wordt het wellicht 460 miljoen tot 490 miljoen euro.

Systemat boekte in de eerste jaarhelft een bedrijfsverlies van 1 miljoen euro tegenover een bedrijfswinst van 5,6 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst na goodwill kwam uit op 2,69 miljoen euro (2,88 miljoen).