BRUSSEL -- De BBL kan over de eerste jaarhelft pronken met recordresultaten, maar voorzitter Luc Vandewalle rust niet op zijn lauweren. De krimpende rentemarge laat weinig ruimte voor inkomstenstijgingen, en dus moet er de komende maanden vooral bespaard worden.

Een veelzeggend plaatje over de evolutie van de rentetarieven luidde de voorstelling van de halfjaarresultaten in. In heel Europa heeft de banksector af te rekenen met een snelle stijging van de kortetermijnrente, terwijl de langetermijnrente veel minder toenam.

De ,,transformatiemarge'' -- de winstmarge die bankiers overhouden door op korte termijn geld aan te trekken en het op lange termijn uit te lenen -- staat daardoor zwaar onder druk. Van de marge van ruim 200 basispunten halfweg 1999 blijven vandaag amper 60 basispunten over, zei Vandewalle enkele uren vòòr dat de Europese Centrale Bank haar kortetermijntarief opnieuw optrok.

Dankzij de hogere rentetarieven kenden de inlagen op termijnrekeningen wel een stevige groei van 11,7 %. De bedragen op zichtrekeningen bij de BBL namen met 8,8 % toe tot 16,66 miljard euro (672 miljard frank). De spaarboekjes kenden -- hoewel de tarieven hier de stijgende marktrente niet volgden -- een kleine toename van 2 % tot 8,57 miljard euro (346 miljard frank). De kasbons stabiliseerden in de eerste jaarhelft, maar zitten volgens Vandewalle nu weer in de lift.

Alles bij elkaar slaagde de BBL er in om haar rente-inkomen nog met 10,4 % te doen groeien, tot 836,7 miljoen euro (33,7 miljard frank). Dat is nagenoeg de helft van de totale bedrijfswinst van 1,65 miljard euro (66,6 miljard frank).

De sterkste groei werd opgetekend in de commissie-inkomsten (+29,4 % tot 520,5 miljoen euro of 21 miljard frank). Met name de verkoop van beleggingsfondsen en de beurstransacties kenden een enorme groei, ongeveer 40 %. Het door BBL beheerde vermogen steeg globaal met 22,5 %, tot 60,8 miljard euro (2.450 miljard frank).

De geconsolideerde nettowinst van BBL nam uiteindelijk met een mooie 31,6 % toe tot 303,9 miljoen euro (12,26 miljard frank). Vandewalle beklemtoont dat die groei nagenoeg volledig uit de ,,gewone'' bankactiviteiten komt.

Maar een dergelijke groei is niet voor herhaling vatbaar, waarschuwde hij. Niet alleen de lagere rentemarge, maar ook de gedaalde beursactiviteit zal de komende maanden en volgend jaar op de inkomsten wegen.

De winstgroei zal dan vooral moeten komen van een indamming van de werkingskosten en een verhoogde efficiëntie. De kosten stegen bij BBL met 10,7 %, een stuk meer dan de 6 % bij het Nederlandse moederbedrijf ING. Nieuwe synergie-effecten met ING hoopt Vandewalle vooral te bereiken in het IT-departement, waar hij de kosten over drie jaar met 10 % wil terugdringen.

Aan de inkomstenzijde vallen vooral de steile ambities op in de verkoop van verzekeringen, waar BBL zijn Belgische marktaandeel de komende vijf jaar wil verdubbelen. ,,Die groei wordt gesteund op ons kantorennetwerk, waar in totaal 150 verzekeringsspecialisten worden toegevoegd. We verwachten al de eerste resultaten in de loop van volgend jaar.''

Ook het Internet wordt verder verkend als alternatief verkoopkanaal. ,,We denken nog na over wat dit zal betekenen voor het kantorennet'', zei Vandewalle, die over enkele maanden meer nieuws hierover belooft. Bijkomende sluitingen staan niet op de agenda, zegt hij.

De bank streeft er verder naar om de winstbijdrage van de buitenlandse filialen op te trekken van 40 tot 50 %. Dat zal onder meer gebeuren door nauwer samen te werken met andere filialen van de ING-groep. De BBL overweegt ook een herstart van de Amerikaanse bankactiviteiten vanuit haar New Yorks kantoor.