Minister Picqué gaat niet in op de vraag van de bakkersfederatie om de prijs voor een brood met 6 frank op te trekken, tot maximaal 65 frank. Net zomin als op de vraag van Test-Aankoop om de broodprijs helemaal vrij te laten.

De socialistische excellentie verwerpt de prijsverhoging omdat hierdoor volgens hem het gevaar kan ontstaan dat ,,het basisproduct brood'' niet meer door iedereen kan gekocht worden. En hij verwerpt de prijsliberalisering omdat er dan twee soorten brood op de markt zouden komen: een duurder brood, van betere kwaliteit, voor de rijken; en een goedkoper brood, minder kwaliteitsvol, voor de armen. En iedereen heeft toch recht op dezelfde lekkere boterhammen, op zijn dagelijkse pain de base .

Wij dachten dat dergelijke zwart-witredeneringen alleen nog te vinden waren in de geschiedenisboeken van het Amsab, het archief van de socialistische beweging. Maar we vergissen ons. Het pleidooi voor een markt zonder prijsverschillen is nog steeds actueel. Al schijnt Charles Picqué te vergeten dat vrije prijsvorming wel bestaat voor alle andere voedingswaren: vlees, zuivel, drank, groenten, fruit,... Of zijn dat geen basisproducten?

Goed om weten is ook dat de federale minister van Economie zijn beslissing heeft bekendgemaakt in de marge van een interview over de olieprijzen, in La Dernière Heure. Terloops. Zonder officiële mededeling. Ook dat getuigt van een moderne beleidsaanpak.