De letterlijke brief van Bert Anciaux


Met deze woorden nodigt minister van Cultuur Bert Anciaux de cultuursector uit voor een ,,spetterend gesprek met een hapje en een pint''.

De Vooruit gaat weer open. Kunst veredelt, en op welke wijze! Ik weet wel, Larf heeft de zaal weer opengespeeld en Koen Tinel is er voorwaar meteen en met zwier bij gaan liggen, maar dit is nu officieel ...