,,Als Anciaux dit meent, ben ik boos''


BRUSSEL -- Er was niet alleen twijfel over de echtheid van de brief waarmee minister Bert Anciaux de culturele sector uitnodigt voor een debat. Menige culturele instelling vroeg zich ook af of de minister werkelijk meende wat hij nogal fors beweerde.

Los van de weinig gebruikelijke manier van communiceren, riep de inhoud van Anciaux' uitnodiging veel vragen op. Wie werd er bedoeld met de noblesse du nom en de noblesse de l'argent? Daar ...