Vogels wil vrije adoptie behouden

Adoptie moet beter en sneller


Mieke Vogels
© Marc Cels
BRUSSEL -- Van de 900 mensen die in de voorbije drie jaar een kind wilden adopteren, werden er in eerste instantie slechts 53 geweigerd. Na beroep bleven amper 14 kandidaten zonder toestemming over. Minister van Welzijn Mieke Vogels ziet geen reden om de procedure, die sinds drie jaar van kracht is, grondig te wijzigen; ze moet wel verbeterd en versneld worden.

De selectie van adoptieouders moet sneller en beter, maar ze wordt in geen geval afgeschaft. Minister Vogels meent dat hierover een wijde consensus bestaat: ,,We moeten niet terug naar vroeger, waarbij ...