BRUSSEL -- De overheid komt ook rechtstreeks tussenbeide om de renovatie van oudere woningen te bevorderen. Zo zijn energiebesparende investeringen vanaf begin dit jaar aftrekbaar van de belastingen. De maatregel past binnen de globale hervorming van de personenbelasting.

Zeven investeringen komen in aanmerking voor de vermindering. Drie daarvan -- het vervangen van oude stookketels, installeren van systemen voor waterverwarming met zonne-energie en plaatsen van zonnepanelen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten -- geven recht op een aftrek van vijftien procent van de uitgaven, btw inbegrepen.

De overige vier energiebesparende investeringen leiden tot een aftrek van veertig procent. Het gaat om de plaatsing van dubbele beglazing, de isolatie van het dak, het opstellen van een energie-audit van de woning en het moderniseren van een installatie voor centrale verwarming met thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdschakeling.

Om van de aftrek te kunnen genieten, moeten de werken uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. De factuur moet uitdrukkelijk vermelden dat het gaat om investeringen in het kader van de fiscale aftrekbaarheid. En bij de belastingaangifte moet een voor eensluidend verklaard afschrift van de factuur worden gevoegd.

De globale belastingbesparing is geplafonneerd op zeshonderd euro per belastbare periode en per woning. Werken die over verscheidene jaren gespreid worden, zullen niet automatisch recht geven op meerdere aftrekken, waarschuwt de minister van Financiën, Didier Reynders. Alleen als duidelijk blijkt dat de investeringen totaal los staan van elkaar, kan er sprake zijn van meerdere aftrekken.

Specifiek dit jaar kan de levering en plaatsing van afzonderlijke kachels, radiatoren of convectoren met hout, kolen, stookolie, gas of elektriciteit in privéwoningen ouder dan vijf jaar, gebeuren tegen een btw-tarief van zes procent. Ook deze werken moeten door een erkend aannemer worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de toestellen vast zijn aangesloten op een schoorsteen en/of op de vereiste kanaliseringen voor energiegeleiding. Convectoren moeten permanent aangesloten zijn op de elektrische installatie: niet alleen met een stekker in het stopcontact.