Het overlegcomité tussen de federale staat en de gewesten heeft zich vrijdag opnieuw gebogen over het Gewestelijk Expressnet (GEN).

De Brusselaars kregen de garantie dat het samenwerkingsakkoord over het investeringsplan van de NMBS voor de periode 2001-2012 gerespecteerd zou worden en dat het ontwerp van samenwerkingsakkoord over het GEN, dat de vier ministers van Mobiliteit gesloten hebben, bekrachtigd zal worden. Over de aankoop van het rollend materiaal kon de federale minister van Mobiliteit, Isabelle Durant, gisteren geen zekerheid verschaffen. De afspraak was dat uiterlijk op 31 maart het aankoopschema wordt vastgelegd.