De minister van Overheidsbedrijven Rik Daems heeft met de Nationale Loterij een beheersovereenkomst gesloten. Het gaat om de eerste beheersovereenkomst voor de Nationale Loterij, die door de wet van 19 april 2002 het statuut kreeg van een naamloze vennootschap naar publiek recht. Dit contract zal tot duidelijke afspraken leiden tussen de overheid en de Nationale Loterij, zei de minister.

In de beheersovereenkomst zullen duidelijke regels opgenomen worden over het verkoopbeleid en de productontwikkeling, zal een luik handelen over de verkooppunten en komen er maatregelen tegen gokverslaving. Om die ambities waar te maken, wordt de komende jaren 100 miljoen euro geïnvesteerd in de Nationale Loterij en wordt het kapitaal verhoogd met 98 miljoen euro.