BRUSSEL -- Telindus zag zijn verlies vorig jaar verder toenemen, tot 22,3 miljoen euro, door een terugval in de verkoop aan telecomoperatoren en uitzonderlijke kosten. Toch zullen in 2003 de vruchten geplukt worden van de ommezwaai van distributeur naar dienstenleverancier. Telindus verwacht het jaar af te sluiten met een positief nettoresultaat.

De daling in bedrijfsopbrengsten kon verleden jaar beperkt worden tot 14 % of 565,9 miljoen euro. Dat resultaat werd bereikt doordat de omzetstijging in dienstverlening de omzetdaling in de verkoop van producten gedeeltelijk kon afwentelen.

In 2002 kwam 31 % van de omzet uit de netwerkgerelateerde diensten, tegenover 25 % in 2001. De sterke afname van de verkoop van producten werd bijna volledig veroorzaakt door de daling van de investeringen bij de operatoren. In vergelijking met 2001 nam de omzet van Telindus bij de operatoren af met 35 %.

Na een zwakke eerste jaarhelft herstelde Telindus de operationele winstgevendheid waardoor het bedrijfsresultaat uitkwam op 1,8 miljoen euro. ,,De onderneming zit operationeel weer op het goede spoor'', verklaarde co-gedelegeerd bestuurder Eric Van Zele vrijdag. Hij verwacht een lichte nettowinst voor 2003, maar blijft wel voorzichtig: ,,Nog nooit was er zoveel onzekerheid in de wereld.''

Tegen 2005 moet Telindus evenveel van zijn omzet halen uit de verkoop van producten als uit het verlenen van diensten. Van Zele verwacht dat de groeiratio in diensten zeker de 5 á 10 procent uit de tweede helft van 2002 moeten halen. De totale omzet wordt geschat op ongeveer hetzelfde niveau als verleden jaar.

Kijkend naar de eerste twee maanden, ziet het er volgens co-gedelegeerd bestuurder Jan Steyaert alvast niet slecht uit voor dit jaar. Voor Steyaert ligt de nadruk op een stijging van de bedrijfswinst en niet zozeer op een sterke toename van de omzet.

Verleden jaar werd het nettoresultaat gedrukt door waardeverminderingen op financiële participaties van 5,7 miljoen euro en herstructureringskosten van 9 miljoen euro. Telindus boekte een nettoverlies van 22,3 miljoen euro, tegenover een verlies van 12,9 miljoen euro in 2001. Het verlies per aandeel steeg van 32 tot 55 cent.

Anderzijds werd het resultaat positief beïnvloed door de meerwaarde op de verkoop van 300.000 aandelen van de gsm-operator Mobistar, wat 5,3 miljoen euro opbracht. Telindus heeft nu nog 4,67 procent van Mobistar, wat geschat wordt op een meerwaarde van 55 miljoen euro.

Tezamen met de gebouwen en een netto kaspositie van 63 miljoen euro vormt dat een mooie oorlogskas. Steyaert vindt dan ook dat zijn aandeel op de beurs sterk ondergewaardeerd is. De boekwaarde van Telindus ligt volgens hem op 7,5 euro, terwijl de beurskoers schommelt rond 4 euro.

Telindus zal aan zijn aandeelhouders voorstellen om geen dividend uit te keren voor het jaar 2002, en wil ook 700.000 van de 1.443.488 eigen aandelen vernietigen.