© pb
BRUSSEL -- De Belgische stroomproducent Electrabel heeft vorig jaar dankzij de verkoop van een rist aandelenpakketten opnieuw zijn nettowinstrecord scherper gesteld. Deze keer werd het vorige record met 38 procent verbeterd. Het had nog veel meer kunnen zijn, want Electrabel deed een reeks afboekingen voor een totaalbedrag van 560 miljoen euro. Zo werd een kapitaalinjectie van zeventig miljoen euro in Telenet tot nul herleid.

Door deze meerwaarde kon Electrabel ook zonder problemen de traditie van het jaarlijks stijgende nettodividend in ere houden. De aandeelhouder kan voor 2002 rekenen op een nettodividend van 10,85 euro, een stijging met 3,3 procent vergeleken met 2001. Op basis van de slotkoers van vrijdag levert dat een dividendrendement op van vijf procent.

De sterke winstprestatie is vooral te danken aan de meerwaarden op de verkoop van verscheidene belangen in niet-beurs- èn beursgenoteerde bedrijven. De verkoop van een belang in het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia en de participaties in de Spaanse stroomproducent Iberdrola en de Schotse nutsgroep Scottish Power leverde negenhonderd miljoen euro meerwaarden op, verklaarde de gedelegeerd-bestuurder van Electrabel, Willy Bosmans.

Electrabel maakte wel dat het effect van deze meerwaarden niet volledig in de nettowinst werd doorgerekend. De Belgische stroomproducent greep de gelegenheid aan om een hele reeks afboekingen te doen op activa, financiële activa en op goodwill die de voorbije jaren betaald werd bij overnames.

De Electrabel-topman Bosmans was kort van stof over de toch wel zeer forse afboeking van 560 miljoen euro. Het lijstje afwaarderingen bevat onder meer de afschrijving van de goodwill die Electrabel heeft betaald bij de overname van de grootste Nederlandse stroomproducent Epon en de volledige afboeking van de kapitaalinjectie die Electrabel in 2002 deed in het Vlaamse telecombedrijf Telenet.

Zonder deze meerwaarden zit de winstprestatie van Electrabel in de buurt van de resultaten in 2001. De netto courante winst lag in 2002 met 809 miljoen euro maar een fractie hoger dan in 2001. Die vlakke prestatie heeft alles te maken met het stilvallen van de Belgische winstgroeigenerator. In 2002 werd de Belgische stroomgroep in eigen land voor het eerst geconfronteerd met een belangrijke terugval van haar marktaandeel. Ze verloor zes procent van de Belgische stroomverbruikers.

Electrabel verkocht vorig jaar bijna 71 miljoen kilowattuur elektriciteit. Dat was 2,3 procent minder stroom dan in 2001 en dat terwijl het totale Belgische verbruik met 0,7 procent toenam. Maar de Electrabel-topman Bosmans wees erop dat zijn bedrijf nog altijd 84 procent van de Belgische elektriciteitsmarkt in handen heeft.

De Belgische stroomreus kon de Belgische verliezen uitvlakken door de buitenlandse groei. De verkoop van stroom buiten België nam met 27,4 procent toe tot 41,77 miljoen kilowattuur. Zo'n elf procent was wel te danken aan overnames.

De aardgasverkoop, de tweede grote inkomstenbron van Electrabel in België viel eveneens terug. Electrabel verkocht 3,3 procent minder aardgas. In euro's liep de omzet zelfs met 4,6 procent terug.

Willy Bosmans greep de voorstelling van de jaarcijfers aan om uit te wijden over de discussie over de stroomprijsstijgingen. Volgens hem betaalden de industriële klanten in 2002 zo'n 8,3 procent minder per kilowattuur dan in 1998, het laatste jaar voor de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. Volgens de Electrabel-topman dreigen deze tariefdalingen nu tenietgedaan te worden door nieuwe overheidsheffingen.