Studenteninspraak in associaties niet geregeld


BRUSSEL -- Stal, de Studentenraad Associatie Leuven die de studentenverenigingen overkoepelt van alle instellingen die deel uitmaken van die associatie, vindt dat die samenwerkingsverbanden de ,,studenten buitenspel zetten''. Volgens het kabinet volgt er binnenkort een regeling voor de studenteninspraak.

De vorming van associaties tussen universiteiten en hogescholen is opgenomen in het Bologna-decreet dat nu voorligt bij het Vlaams Parlement. Dat voert vanaf 2004-2005 ook een bachelor/master-structuur ...