• De tunnel is 6,6 km lang.
  • Het diepste punt ligt op 60 meter Nieuw Amsterdams Peil.
  • Het hellingspercentage is maximaal 4,5 procent.
  • De tunnelbuizen hebben een doorsnede van 11,3 meter. Elke buis bestaat uit 2 rijstroken van 3,5 meter.
  • Er wordt 27 maanden, 6 dagen per week, 24 uur per dag geboord.
  • Bij het graven komt 1,6 miljoen kubieke meter boorspecie vrij.
  • Het project kost, inclusief de aanleg en de aansluitende wegen, 1,6 miljard gulden (29,3 miljard frank).
  • Gemiddeld gaat een kaartje 11,75 gulden kosten.