Jan Hoet verfilmd

GENT - Het SMAK, het museum voor actuele kunst in Gent, veranderde op 9 mei van verre droom in realiteit. Oud-filmdocent Julien Vandevelde maakte met een digitale videocamera impressies van de twee laatste weken voor de bewuste ,,opening''.
Julien Vandevelde noemt zijn document een ,,portret van Jan Hoet''. Die typering komt in de buurt, maar is wat hoog gegrepen.

Kijk je echt bij iemand binnen door hem met een camera op de huid te zitten? Misschien een beetje, maar het is zeker niet het juiste middel om iemands maatschappelijke of culturele betekenis in te schatten. In dat geval heb je in de eerste plaats behoefte aan afstand: aan analyse, reflectie, vergelijking ...