Per jaar 5 miljard meer nodig voor schoolgebouwen

Als de Vlaamse regering binnenkort haar programma 2001-2005 voor de investering in schoolgebouwen vastlegt, moet ze voorzien in het dubbele van nu: 10 miljard per jaar. Anders kan ze vergeten dat we behoorlijke schoolgebouwen zouden hebben. Om van kunst tegen de schoolmuren nog maar helemaal te zwijgen.
Het huidige investeringsprogramma loopt binnen een jaar af. De Dienst Infrastructuurwerken Gesubsidieerd Onderwijs (Digo) berekende wat in de toekomst voor de basis- en middelbare scholen van het vrije (vooral katholieke) net, de gemeenten en provincies nodig is.

Over de laatste vijf jaar bedroeg het gemiddelde per jaar van de aanvragen 4,915 miljard. De dienst telt daarbij op wat per jaar nodig zal zijn om de wachtlijst weg te werken: 3,255 miljard. Som: 8,170 miljard per jaar.

Maar je krijgt ...