,,Godsdienst en zedenleer behouden''

Einde van het vak godsdienst? Meer dan een provocerende titel om leerkrachten voor een studiedag samen te brengen, was deze vraag niet. Zowel gelovigen als vrijzinnigen gaan ervan uit dat een vak levensbeschouwing binnen het secundair onderwijs ook in de 21ste eeuw onvervangbaar blijft.
,,Niet zozeer het schrappen van de vakken godsdienst of zedenleer is gevaarlijk, wel de groeiende tendens naar zogenaamde neutraliteit. Steeds meer ouders en leerlingen willen niets meer'', zei Ria Willems, lerares katholieke godsdienst in het gemeenschapsonderwijs ...