Ook in vrije scholen zigeunerkinderen.

Tijdens overleg tussen de directies van de Tiense onderwijsinstellingen hebben nu ook scholen uit het vrij en provinciaal onderwijs zich bereid verklaard om Slovaakse zigeunerkinderen op te vangen.
De scholen creëren een centraal meldpunt waar nieuwe anderstalige kandidaten-schoolkinderen zich moeten aanmelden en waar in onderling overleg een betere ...

Niet te missen