Dewael eist objectieve en controleerbare criteria

BRUSSEL - De criteria voor de verdeling van de btw-middelen voor onderwijs moeten objectief en controleerbaar zijn. Als daarover op het overlegcomité geen overeenstemming wordt bereikt, moet het dossier verhuizen naar de conferentie over de staatshervorming.
Dat zei de Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, vrijdag na de vergadering van de Vlaamse regering. Hij wilde niet bevestigen dat de Vlaamse regering vraagt om het criterium te hanteren van het aantal leerplichtige jongeren op grond van de bevolkingscijfers. De Franstaligen willen het aantal leerlingen die momenteel ...

Niet te missen