Hogescholen willen universiteiten worden

ANTWERPEN/BRUSSEL - De directeurs van twee belangrijke katholieke hogescholen zegden gisteren als eersten dat hun hogescholen universiteiten willen worden. Alfred Popelier van de Karel de Grote Hogeschool zei dit in het bijzijn van minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten, nadat die op de opening van het academiejaar aan zijn school de boot van de eenmaking van hogescholen en universiteiten nog had afgehouden.
De uitspraken van beide directeurs kaderen in de beroering die is ontstaan nadat De Standaard heeft geschreven dat, binnen de Europese stroming, ,,Vlaamse hogescholen universiteiten moeten worden'' (DS 27 september). Het gaat daarbij om de lange opleidingen van de hogescholen. Als eerste rector van een universiteit verklaarde Harry Martens zich met die ontwikkeling akkoord (DS 30 ...

Niet te missen