Nieuwe sites

Wachtdienst

Wachtdiensten van huisartsen worden de jongste maanden in toenemende mate aangekondigd via het Internet. Het grote probleem is echter: waar vind je de informatie?. De site Huisarts.be verzamelde links naar alle pagina's die wachtdiensten aangeven, geordend per gemeente. Een handig initiatief, maar de databank is nog verre van volledig.

www.huisarts.be
GentDe stad Gent was een van de eerste Vlaamse steden die een website openden. Onlangs kreeg de site een grondige oppoetsbeurt, zowel inhoudelijk als qua vormgeving. De informatie werd opgedeeld in handige deelgebieden als economie, wonen, cultuur en historisch. Toeristen vinden ...