MET UITSTERVEN BEDREIGD 14. De roerdomp

Sinds kort publiceert de Vlaamse overheid officiële tabellen van bedreigde diersoorten in Vlaanderen. De hoogste categorie op deze zogeheten 'rode lijsten' betreft soorten die voorgoed van het grondgebied zijn verdwenen. Deze serie portretteert dieren uit de sombere categorie die daarop volgt: 'met uitsterven bedreigd'.
Een schuwe vogel, en een eenzaat, is Botaurus stellaris, de roerdomp. Hij is groot, geelbruin, lijkt een beetje op de reiger waarmee hij verwant is, en heeft grote groene poten en tenen. Zijn lijf is bezaaid met vlekken en strepen: in het riet- en moerasland waar hij verkeert, is het de gedroomde camouflage.

De roerdomp leeft bij nacht. Overdag houdt hij zich schuil in het riet, waar hij ook zijn nest maakt. Met ingetrokken schouders en voorovergebogen kop schreidt hij tussen de stengels door ...