Driehonderd stemmen, één onderwijs

Vlaamse Onderwijsraad kijkt ook naar de toekomst

Van onze redacteur BRUSSEL - In de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) spreken met elkaar driehonderd vertegenwoordigers van degenen die in de praktijk het Vlaamse onderwijs maken. Stroomlijning van de verschillende zienswijzen tot één visie is dé bestaansreden van de raad. Maar hij wil ook graag bekend staan als de verdediger van de scholier en de school.
EEN geweldige reputatie heeft de Vlor nochtans niet. Dat is het lot van alle vertegenwoordigende instanties: de mensen aan de basis vinden het ,,praatbarakken'', die zich bovendien aan bureaucratie bezondigen. Maar praten en papier zijn voor een democratie onmisbare instrumenten. En zoals vele van zijn broeders bewijst de Vlor best zijn nut.

Vóór 1991 werkten in het onderwijs per niveau (middelbaar, hoger...) en vorm (algemeen middelbaar, technisch...) raden los van elkaar. De ...

Niet te missen