Eerste concrete tests via Internet voor binnenkort

Programma vertaalt van en naar 150 talen


Wetenschappers van het United Nations University Institute of Advanced Studies in Tokyo demonstreerden vorige week, na afloop van een driedaags symposium, een nieuwe computertaal die de mogelijkheid moet bieden om via het Internet teksten snel door de computer te laten vertalen in verschillende talen tegelijk. Hoewel de eerst concrete testprojecten nog moeten worden gelanceerd, verwacht het instituut dat de computer tegen het jaar 2006 teksten van en naar maar liefst 150 verschillende talen zal kunnen vertalen.
Het systeem, dat Universal Networking Language (UNL) werd gedoopt, gaat anders te werk dan de traditionele vertaalprogramma''s. Een persbericht dat bijvoorbeeld in het Hindi verschijnt, wordt naar een Hindi UNL-taalserver gezonden. Deze server vertaalt het bericht eerst in de nieuwe UNL-taal.

Die vertaling, die voor mensen onleesbaar is, wordt dan doorgestuurd naar bijvoorbeeld ...

Niet te missen