HANUMAN

De eerste kiemen van Hanuman gaan terug tot 1980, toen regisseur Fred Fougea met enkele vrienden op reis door India op de indrukwekkende site van Viyanagar stootte.
Deze legendarische stad speelde in de periode van het grote Hindoerijk een belangrijke rol. Ze werd gebouwd in de dertiende eeuw en zou op haar hoogtepunt ongeveer een miljoen inwoners hebben gehuisvest. In 1550 werd de stad vernield en geplunderd door binnenvallende Mongoolse horden. Daarna palmde het oerwoud de stad in. De oorspronkelijke bewoners werden afgelost door een kolonie apen. De site werd pas in 1870 herontdekt en sinds enige tijd worden de ruïnes beetje bij ...

Niet te missen