Netdys 98 toont invloed Internet op vorming

In KidCity, de kindersite van de uitgeverij Averbode, kunnen kinderen uit heel Europa samen leren wat filosofie in de praktijk betekent. En Belgacom organiseert op 20 oktober een videoconferentie, die via het Internet zal worden uitgezonden, tussen astronauten en kosmonauten enerzijds en verschillende Europese scholen anderzijds.
Die evenementen maken deel uit van Netd@ys Europe, een initiatief van de Europese Commissie dat deel uitmaakt van het actieplan ,,Leren in de Informatiemaatschappij'' , dat in 1996 startte ...

Niet te missen