De gevolgen van Internet voor de journalistiek

Digitaliseert de journalist?

Internet zal de huidige journalistiek grondig wijzigen. Dat komt vooral door het multimediale karakter van het net dat het wordt gebruikt als publicatiebord én bron, zegt Peter Verwey, professor Europese politiek en ,,computer assisted journalism'' aan de Faculteit Communicatie en Journalistiek in Utrecht. Hij ziet de journalist over een aantal jaren op pad gaan met zijn ,,persoonlijke digitale standaarduitrusting''.
,,In degelijk Nederlands doceer ik digitale journalistiek, een keuzevak dat onze studenten dit studiejaar voor het eerst kunnen volgen'', zegt Verwey. Digitale journalistiek? Waar hebben we het dan over? ,,Je kunt natuurlijk roepen dat er ook geen typemachinejournalistiek en telefoonjournalistiek bestaat. Maar je hebt wel radio- en televisiejournalistiek en er zijn waarschijnlijk zeer mediaspecifieke aspecten die nodig zijn om de kwaliteit van het journalistieke werk goed tot haar recht te laten ...

Niet te missen