LAW & ORDER. Verloren zekerheden, nieuwe degelijkheid en goed bestuur


De pers heeft de afgelopen week ruime aandacht besteed aan het Belgisch luik van het Europees waardeonderzoek. Terecht, want bepaalde resultaten werpen een totaal nieuw licht op de attitudes van de Belgische burger anno 2000. De herontdekking van de waarde van het kerngezin -- zij het in uiteenlopende verschijningsvormen -- valt op.

Natuurlijk moet je een en ander zien tegen de achtergrond van de hedendaagse anonieme en individualistische samenleving, die de behoefte aan een veilig nest voedt. Diezelfde samenleving genereert ook ...

Niet te missen