Smeekbede om technisch geschoolden


In scholen met ASO en TSO gaan lesuren, mensen en middelen naar het ASO ten nadele van het TSO, schrijft Wilson De Pril .

BERICHTEN over de industrie luiden deze dagen: herstructureringen, ontslagen, verplaatsing van activiteiten naar zogenaamde lagelonenlanden,... De media houden niet op de klok van de recessie te luiden ...