Inburgering: de cijfers


Eerder deze maand gaven enkele VLD-parlementsleden, met Patricia Ceysens als woordvoerster, te kennen dat zij het inburgeringsdecreet gevoelig willen verstrakken (DS 14 oktober). Alle volwassen anderstalige nieuwkomers moeten worden verplicht zich aan te melden voor een inburgeringstraject op straffe van een administratieve boete, aldus de parlementariërs. De voorwaarde dat er op zijn minst eerst een voldoende aanbod aan cursussen zou moeten zijn, veegde de VLD-groep van tafel.

,,De wachtlijsten zijn fictief'', stelde Ceysens, en als argument om dat te staven haalde ze aan dat ,,zes op de zeven cursisten afhaken''. Niet alleen is het cijfer fel overdreven -- om niet te zeggen absurd -- het gebrek aan nuance waarmee dit wordt opgeworpen is bovendien gevaarlijk, omdat het de negatieve beeldvorming en culpabilisering van allochtonen alleen maar versterkt.In het parlementair debat erover bleken de VLD, Agalev en CD&V allemaal over andere cijfers te beschikken ...

Niet te missen