Ontwikkelingssamenwerking meer dan cijfers


In ,,De verblindende cijferdans'' (DS 23 maart), werd aan de hand van puur cijfermatige vergelijkingen mogelijk de foutieve indruk gewekt dat Plan België, ook bekend als Foster Parents Plan, onzorgvuldig met ingezamelde fondsen omspringt. Niets is minder waar. Deze argumentatie raakt echter aan een klassiek pijnpunt binnen de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Al te vaak worden ngo's of andere actoren binnen de ontwikkelingssamenwerking louter op basis van kosten en uitgaven geëvalueerd. Natuurlijk is een goed kostenbeheer essentieel. Maar er is meer. Waar het in werkelijkheid om gaat, is het realiseren van impact op korte en lange termijn, om samen met de plaatselijke bevolking te werken aan een betere toekomst.

Dat dit zich in cijfers kan laten vertalen, spreekt voor zich. Maar het is weinig zinvol om naakte cijfers met elkaar te vergelijken. Een helder voorbeeld ter verduidelijking. Waarom lopen de kosten tussen de in het artikel vermelde health centra zo sterk uiteen? Plan kiest doelbewust voor een trapsgewijze gezondheidszorg. Als gevolg daarvan is zo'n health centrum soms niet meer dan een klein gebouw waar de permanentie door een vrijwillige verpleegster wordt verzorgd. Maar in een ander geval ...

Niet te missen