Risico's

EEN merkwaardig man, die Marc Verwilghen. In de tijd dat hij voorzitter was van de onderzoekscommissie over de affaire-Dutroux groeide de overtuiging dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeelden geen zaak is voor de minister van Justitie. Die kan zich alleen maar verslikken in details, om nadien onverkort voor de verantwoordelijkheid te worden geplaatst. Melchior Wathelet, die destijds Dutroux liet gaan, mocht dat ten volle ondervinden.

Dus kwam er nieuwe wetgeving waarbij de minister ...

Niet te missen