Rekening houden met je kind is niet synoniem met erdoor geterroriseerd worden

Het kind en het badwater


Wat een bizar beeld schetst Gilbert Roox in ,,Koning Kind'' over ouders & kinderen anno 2002 (DS 21 september) .

Het komt hierop neer: wij zijn verwarde ouders die vrij voor het ouderschap hebben gekozen, maar die worden geterroriseerd door mondige en materialistische kinderen waar we geen tijd voor hebben en waar we zowel een volwassen vriend als een vrijblijvende hobby van hebben gemaakt.Tegelijk verwennen en adoreren we ze buitensporig en zijn we doodsbang dat hen iets overkomt in de boze buitenwereld en gedragen we ons zelf als weliswaar hippe, maar ook verzuurde, verwende kinderen zonder enig plichtsbesef ...