Vreemdelingenhaat en racisme in Europa


Onverdraagzaamheid, rassenhaat en neonazisme rukken op. Nicole Fontaine, voorzitter van het Europees Parlement, ontvangt vandaag in Straatsburg de vertegenwoordigers van de vijf grote godsdiensten en onderstreept het belang van hun houding om te voorkomen dat groeiende onlusten ontaarden

Meerdere landen in Europa worden momenteel geconfronteerd met een heropleving van neonazistische organisaties die steeds vaker geweld gebruiken tegen buitenlanders. Anderzijds groeit in heel de Europese ...

Niet te missen