Het pluralismedebat (slot)


Voorlopig ronden we dit pluralismedebat af met een bijdrage die ingaat op (en tegen) voorgaande afleveringen en die tegelijk de zaak opentrekt naar de toekomst van het onderwijs en zijn democratisering.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen