Dominique Monami-Van Roost: 'flandrien' of 'muscle wallon'?

Incidentenjournalistiek en onterechte veralgemening leveren samen veel wederzijdse misverstanden zegt Guido Fonteyn in een tekst die hij uitsprak op het seminarie ,,De rol van de media in de beeldvorming over de andere Gemeenschap''. Guido Fonteyn is redacteur van De Standaard.

Enkele jaren geleden bracht ik samen met Johan Leman, toen kabinetschef van Koninklijk Commissaris Paula D'Hondt, een bezoek aan de Metropolitan Police in Londen. We werden er ontvangen door een kaarsrechte ...

Niet te missen