Het pluralismedebat


Na de theoretische beschouwingen van de voorbije dagen ruimen we plaats voor een praktijk-getuigenis. Voorts is er aandacht voor de ruimere context van het onderwijsbeleid.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen