Niet vluchten voor onze vrijheid


In zijn onlangs verschenen boek 'Qu'est-ce qu'une vie réussie' houdt filosoof Luc Ferry een pleidooi voor de twijfel: ,, We mogen niet vluchten voor de moeite en de pijn om af te wegen, te kiezen, te beslissen, ons regelmatig te vergissen, en telkens opnieuw te beginnen.'' En in zijn recente toespraak voor de Navo-top in Praag zei schrijver en voormalig president Vaclav Havel: ,,Er bestaan geen pasklare regels om juist te handelen. En we moeten het aandachtigst luisteren naar diegenen wier opvattingen het minst bij de onze aansluiten.'' Mia Doornaert spit hun zienswijze verder uit.

Stel u voor dat er een wonder gebeurt en dat alle mensen zich, wereldwijd, perfect moreel gaan gedragen. Dat ze ten volle de waardigheid van alle andere mensen eerbiedigen, hun recht op vrijheid en geluk ...