Waar is de kloof?


Nooit voorheen stonden ,,de mensen'' in de politieke vertogen zo centraal. Maar wat diezelfde mensen van het hele politieke gebeuren vinden, is voorlopig nog niet te beluisteren. Waar blijft het debat over de kloof tussen burger en politiek?

Om die fameuze kloof was er na de eerste zogenaamde zwarte zondag in 1991 nochtans veel te doen. Die verkiezingsuitslag werd beschouwd als een illustratie van een gaping tussen burger en politici, en ...

Niet te missen