De Gucht is niet pluralistisch


In het huidige levensbeschouwelijk debat is het nieuwe toverwoord ,,pluralisme''. Decennialang mocht het katholieke onderwijs van zijn grondwettelijk recht gebruik maken om een vrij en kwalitatief onderwijsinitiatief te ontwikkelen.

Weliswaar gebeurde dit in een situatie van financiële discriminatie ten voordele van het gemeenschapsonderwijs. Deze historisch gegroeide financiële discriminatie wordt nu gebruikt als argument om het vrij initiatief in dit onderwijs aan banden te leggen. Binnenkort zullen katholieke scholen kunnen rekenen op een gelijke financiële behandeling, op voorwaarde dat ze afzien van hun levensbeschouwelijke identiteit. Of hoe de ene discriminatie gebruikt wordt om een andere te bewerkstellingen ...