Bologna-verklaring brug tussen hogeschool en universiteit

De departementshoofden van de Vlaamse vertalers-tolkenopleidingen zien de Bologna-verklaring als de gedroomde kans om de gelijkwaardigheid te erkennen van de licentiaten vertalers-tolken met andere licentiaatsopleidingen

De nakende veranderingen op het gebied van het hoger onderwijs als gevolg van de Sorbonne- en Bologna-verklaringen (respectievelijk ondertekend op 25 mei 1998 en 19 juni 1999) roepen vele vragen op.

In de Bologna-verklaring over het hoger onderwijs in Europa wordt een hervorming van de structuur van het hoger onderwijs naar Engels model voorgesteld.

Er komen drie niveaus van kwalificatie: het BA-niveau (Bachelor), een diploma met professionele kwalificatie na drie of vier jaar studie, het MA-niveau ...

Niet te missen