We zijn de ,,battle for the brains'' aan het verliezen

Het wordt hoog tijd, aldus Roger Blanpain , dat we meer nadruk gaan leggen op kennis en innovatie. Bij een vergelijking steekt de toestand in Europa erg ongunstig af bij die in de Verenigde Staten

Iedereen heeft er de mond van vol: de nieuwe economie drijft op kennis, creativiteit en flexibiliteit; het Internet is het medium bij uitstek.

Alle hens aan dek. Het tekort aan inzetbaar personeel wordt nijpender met de dag. Er zijn meer dan 300.000 IT-vacatures in Europa. Volgens andere bronnen zal het tekort in West-Europa binnen enkele jaren tot 1.600.000 eenheden oplopen.

Dit is ook zo in de Verenigde Staten. Daar is de schaarste aan talent de belangrijkste uitdaging voor werkgevers in de komende ...

Niet te missen