Hebben is hebben

Guy Tegenbos
© MH

Het waren nobele gedachten die de Vlaamse minister van Toerisme, Renaat Landuyt, inspireerden tot het voorstel de armen en de sociaal zwakken gratis vakantiecheques te geven.

Het begrip ,,minimum om menswaardig te leven'' actualiseren door het recht op vakantie eraan toe te voegen, ís een nobele gedachte. Het binnenlands toerisme economisch aanzwengelen, is ook een eerbaar doel.

Het meest aansprekende argument van Landuyt is dat het beter is overheidsgeld te geven aan mensen ...

Niet te missen