OPINIE. Euthanasiewet bedreigt zwakste ouderen

Sprekend voor de Sint-Egidiusgemeenschap stelt Hilde Kieboom dat de euthanasiewet voorbijgaat aan de mogelijk negatieve gevolgen voor de kwetsbare bevolkingsgroep die de ouderen zijn

Nu het euthanasiedebat door het gemeenschappelijke wetsvoorstel van de meerderheidspartijen in een stroomversnelling is gekomen, klinken uit verschillende hoeken verontruste reacties.

De stem van de burgerlijke maatschappij is in deze belangrijk, want dit delicate debat, dat cruciaal is voor de toekomst van onze maatschappij, wordt al te gemakkelijk louter als salonpolitiek en los van de realiteit gevoerd.

Als Sint-Egidiusgemeenschap willen we ons aansluiten bij al diegenen die bezorgd zijn over ...

Niet te missen