Betrokkenheid

Axel Buyse
©mh
Laat het woord 'Congo' vallen, en een flink deel van onze landgenoten haakt af. Begrijpelijk. Een stuk wroeging om wat er onder Leopold II werd misdaan, de wanordelijke eerste ...

Niet te missen